Informacje dla Pacjenta: Laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej

PRZEPUKLINA I OPERACJA LAPAROSKOPOWA

Około 600,000 zabiegów naprawczych przepuklin pachwinowych wykonywanych jest rocznie w USA. Wiele z nich jest wykonywana metodą tradycyjną. Część wykonuje się z użyciem technik laparoskopowych. Jeżeli rozważasz leczenie przepukliny metodą laparoskopową broszura ta pozwoli ci zrozumieć istotę choroby i zabiegu naprawczego.

CO TO JEST PRZEPUKLINA?

  • Przepuklina powstaje gdy dochodzi do osłabienia wewnętrznej warstwy mięśni brzucha. Ciśnienie panujące wewnątrz jamy brzusznej napiera na okolicę w której mięśnie jamy brzusznej są osłabione powodując powstanie małego uwypuklenia – worka przepuklinowego. Do worka przepuklinowego może następnie dostać się pętla jelita lub inny narząd jamy brzusznej. Przepuklina może dawać silne dolegliwości bólowe i inne objawy. W niektórych sytuacjach może to wymagać natychmiastowego zabiegu operacyjnego.
  • Przepuklina występuje zarówno u mężczyzn jak i u kobiet
  • Przepuklina może być wrodzona i nabyta.
  • Przepuklina powiększa się z czasem, nigdy sama nie zanika.

JAK ROZPOZNAĆ PRZEPUKLINĘ?

  • Przepuklina najczęściej występuje w okolicy pachwin, pępka oraz w bliznach pooperacyjnych.
  • Zwykle łatwo rozpoznaje się przepuklinę. zauważasz guzek lub uwypuklenie pod skórą, możesz odczuwać ból przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów, kaszlu, parcia na mocz lub stolec.
  • Ból może być ostry i gwałtowny lub stały nasilający się wraz z upływem dnia.
  • Silny, stały ból, zaczerwienie i tkliwość mogą być objawami uwięźnięcia przepukliny. W razie wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z chirurgiem.

Keep reading...

Page 1 of 212

 

 

Brought to you by:

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES)
11300 West Olympic Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90064
Tel:
(310) 437-0544
Fax:
(310) 437-0585
E-Mail:
publications@sages.org
Revised:
March 1, 2004
This brochure is intended to provide a general overview of a surgery. It is not intended to serve as a substitute for professional medical care or a discussion between you and your surgeon about the need for a surgery. Specific recommendations may vary among health care professionals. If you have a question about your need for a surgery, your alternatives, billing or insurance coverage, or your surgeons training and experience, do not hesitate to ask your surgeon or his/her office staff about it. If you have questions about the operation or subsequent follow up, discuss them with your surgeon before or after the operation.