Informacje dla Pacjenta: Sigmoidoskopia

CO TO JEST SIGMOIDOSKOPIA?

Sigmoidoskopia jest to badanie które pozwala uwidocznić śluzówkę odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego.  Jest to zwykle wykonywane w gabinecie lekarskim lub w szpitalu.  Giętki instrument grubości palca wskazującego jest wprowadzany przez odbyt do odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego.

W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ SIGMOIDOSKOPIE ?

Sigmoidoskopia jest wykonywana jako badanie skreeningowe (przeglądowe) dla pacjentów powyżej 50 roku życia, przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi, w celu diagnostyki takich objawów jak biegunka, krwawienie, zapalenie jelita, zmiana rytmu i typu wypróżnień, zmiana koloru i konsystencji stolca.  Sigmoidoskopia jest również stosowana jako badanie profilaktyczne w rodzinach z rodzinnym występowaniem raka jelita grubego.

JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE PRZED BADANIEM ?

Przed badaniem odbytnica i końcowy odcinek jelita grubego musi zostać całkowicie oczyszczone ze stolca.  Do przygotowania wystarczające jest wykonanie 1 lub 2 enem (lewatyw) przed badaniem.  W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dietę i leki przeczyszczające podczas przygotowania do badania.  Twój lekarz udzieli Ci szczegółowych instrukcji dotyczących przygotowania do badania.  Jeżeli jelito nie jest odpowiednio przygotowane badanie może być niemożliwe do wykonania, dlatego podczas przygotowania dokładnie stosuj się do zaleceń lekarza.

Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas.  Należy poinformować lekarza o zażywanych lekach szczególnie jeżeli jest to aspiryna, witamina E , niesterydowe leki przeciwzapalne lub insulina.  Jeżeli zwykle zażywasz antybiotyki przed zabiegami stomatologicznym poinformuj o tym swojego lekarza gdyż możesz również wymagać antybiotyku przed sigmoidoskopią .

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ PODCZAS SIGMOIDOSKOPII ?

Podczas badania pacjent pozostaje świadomy.  Czasami podczas badania podaje się lekkie leki uspokajające.  Badanie jest zwykle dobrze tolerowane i powoduje jedynie niewielki dyskomfort.  Ściana wewnętrzna jelita posiada skąpe unerwienie dlatego też pacjenci nie czują ruchów instrumentu wewnątrz jelita.  Do rozdęcia światła jelita, co umożliwia jego dokładne obejrzenie używa się wdmuchiwanego powietrza.  Może to powodować uczucie wzdęcia czy bólów podczas badania.  Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach.  Bardzo uważnie oglądana jest śluzówka jelita grubego.  Sigmoidoskopia zajmuje zwykle od 5 do 15 minut. Jeżeli podczas badania odczuwasz nasilone dolegliwości bólowe poinformuj swojego lekarza.

WYNIK SIGMOIDOSCOPII ?

Po badaniu lekarz wyjaśni Ci wynik.  Po badaniu możesz odczuwać wzdęcia i skurcze jelit powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita podczas badania.  Uczucie to mija po oddaniu wiatrów.  Po badaniu możesz odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej zaraz po opuszczeniu gabinetu lekarskiego lub szpitala.  Jeżeli podczas badania lekarz zauważa miejsce podejrzane, wykonuje biopsję zmiany i przesyła preparat do badania histopatologicznego. Biopsja jest wykonywana specjalnym instrumentem chirurgicznym.  Biopsja jest niebolesna.  Jeżeli polip lub inna patologia jest znaleziona podczas badania to lekarz zleci Ci wykonanie kolonoskopii która pozwala ocenić całe jelito grube.

JAKIE KOMPLIKACJE MOGĄ WYSTĄPIĆ PO BADANIU ?

Sigmoidoskopia i biopsja są to bezpieczne badania jeżeli są wykonywane przez doświadczonego lekarza.  Komplikacje są rzadkie lecz mogą wystąpić.  Zalicza się do nich krwawienie z miejsca biopsji lub perforacja czyli przedziurawienie ściany jelita.  Należy skontaktować się z lekarzem jeżeli wystąpią objawy takie jak: ból brzucha lub wzdęcie, nudności, gorączka, dreszcze,  krwawienie z odbytu w ilości większej niż pół szklanki.  Krwawienia w niewielkim nasileniu mogą występować przez kilka dni po biopsji.

Keep reading...

 

 

Brought to you by:

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES)
11300 West Olympic Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90064
Tel:
(310) 437-0544
Fax:
(310) 437-0585
E-Mail:
publications@sages.org
Revised:
March 1, 2004
This brochure is intended to provide a general overview of a surgery. It is not intended to serve as a substitute for professional medical care or a discussion between you and your surgeon about the need for a surgery. Specific recommendations may vary among health care professionals. If you have a question about your need for a surgery, your alternatives, billing or insurance coverage, or your surgeons training and experience, do not hesitate to ask your surgeon or his/her office staff about it. If you have questions about the operation or subsequent follow up, discuss them with your surgeon before or after the operation.
Lost password?