Informacje dla Pacjenta: Diagnostyczna Laparoskopia

Pacjent może być skierowany do chirurga w celu zdiagnozowania choroby jamy brzusznej, jeśli inne metody obrazowania nie określiły jej przyczyny. W takiej sytuacji chirurg może zaproponować Ci diagnostyczną laparoskopię.

Ulotka ta pozwoli ci zrozumieć:

 • Co to jest laparoskopia
 • Jak laparoskopia pomaga w procesie leczenia
 • Jakie są możliwe komplikacje zabiegu

CO TO JEST DIAGNOSTYCZNA LAPAROSKOPIA ?

Laparoskop jest to instrument chirurgiczny z umieszczoną na końcu miniaturową kamerą i źródłem światła. Wprowadzony przez małe nacięcie do jamy brzusznej przekazuje obraz narządów jamy brzusznej na ekran monitora. W większości przypadków, laparoskopia pozwala zdiagnozować chorobę w jamie brzusznej lub też pomóc w jej określeniu.

W JAKICH PRZYPADKACH WYKONUJE SIĘ DIAGNOSTYCZNE LAPAROSKOPIE ?

 1. Bół brzucha.
  Laparoskopia jest używana zarówno do diagnostyki ostrych jak i przewlekłych bólów brzucha. Wiele chorób może dawać takie dolegliwości. Należą do nich: zapalenie wyrostka robaczkowego, zrosty, procesy zapalne toczące się w miednicy mniejszej, endometrioza, wewnętrzne krwawienie, rzadziej nowotwór. Laparoskopię stosuje się również u pacjentów z zespołem jelita drażliwego do wykluczenia innych przyczyn dolegliwości. Zabieg ten daje możliwość zdiagnozowania choroby oraz jednocześnie podczas tej samej procedury chirurg może rozwiązać problem.
 2. Guz jamy brzusznej.
  Pacjent może mieć guz jamy brzusznej wykryty podczas badania lekarskiego lub podczas badań rentgenowskich. W większości przypadków przed zastosowaniem właściwego leczenia należy dokładnie zdiagnozować chorobę. Laparoskopia jest jedną z metod umożliwiających obejrzenie guza i pobranie fragmentu do badania histopatologicznego.
 3. Wodobrzusze.
  Obecność płynu w jamie brzusznej zwana jest wodobrzuszem. Zdarza się że przyczyna wodobrzusza nie może być zdiagnozowana bez obejrzenia wnętrza jamy brzusznej, w takich przypadkach może być użyta laparoskopia.
 4. Choroby wątroby.
  Nieinwazyjne techniki obrazowania (Ultrasonografia, CT, MR) mogą opisać guz wątroby. Często na podstawie wymienionych badań nie daje się określić charakteru guza. Kolejnym krokiem jest wykonanie biopsji guza. Laparoskopia może być użyta do uzyskania materiału do badania histopatologicznego bez “otwierania” jamy brzusznej.
 5. Zabiegi typu “second look” do określania zaawansowania choroby nowotworowej.
  Podczas leczenia choroby nowotworowej lekarz potrzebuje informacji o postępach procesu leczenia. Dotyczy to sytuacji kiedy po okresie leczenia chemioterapią podejmowana jest decyzja o zastosowaniu kolejnego kursu leczenia, leczeniu radioterapią lub leczeniu chirurgicznym. Informacje takie mogą być uzyskane podczas laparoskopii.
 6. Inne.
  Istnieje szereg innych wskazań do diagnostycznej laparoskopii. Zapytaj o nie Twojego chirurga.

Keep reading...

Page 1 of 212

 

 

Brought to you by:

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES)
11300 West Olympic Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90064
Tel:
(310) 437-0544
Fax:
(310) 437-0585
E-Mail:
publications@sages.org
Revised:
March 1, 2004
This brochure is intended to provide a general overview of a surgery. It is not intended to serve as a substitute for professional medical care or a discussion between you and your surgeon about the need for a surgery. Specific recommendations may vary among health care professionals. If you have a question about your need for a surgery, your alternatives, billing or insurance coverage, or your surgeons training and experience, do not hesitate to ask your surgeon or his/her office staff about it. If you have questions about the operation or subsequent follow up, discuss them with your surgeon before or after the operation.