Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej

Rocznie w USA wykonuje się 90,000 operacji przepuklin pooperacyjnych. Większość z tych zabiegów wykonuje się metodami otwartymi. Zabiegi te można również wykonywać metodami laparoskopowymi. Nasza broszura pozwala zrozumieć co to jest przepuklina i na czym polega jej leczenie.

Operacja laparoskopowa przepukliny jest zabiegiem pozwalającym naprawić ubytek powłok jamy brzusznej wykonując tylko małe cięcia brzuszne. Laparoskop, instrument chirurgiczny z kamerą na końcu jest wprowadzany do jamy brzusznej i przekazuje obraz z jej wnętrza na ekran monitora. Materiał syntetyczny (siatka) jest używany do wypełnienia ubytku powłok brzucha.. Ten rodzaj zabiegu daje możliwość szybszego powrotu do pracy i normalnej aktywności życiowej.

CO TO JEST PRZEPUKLINA POOPERACYJNA?

 • Jest to przepuklina która zwykle pojawia się w miejscu rany po zabiegu wykonanym w przeszłości. Jest to miejsce w którym mięśnie jamy brzusznej są osłabione i może dojść do uwypuklenia lub powstania ubytku. Ciśnienie panujące w jamie brzusznej „wypycha” przez powstały ubytek narządy jamy brzusznej. Formuje się worek przepuklinowy budową przypominający balon. Do worka może przemieścić się fragment jelita lub inny narząd jamy brzusznej. Jeżeli dojdzie do uwięźnięcia zawartości w worku przepuklinowym może to stanowić bardzo poważny problem wymagający pilnego zabiegu operacyjnego..
 • Inną lokalizacją w której mogą powstawać przepukliny centralne jest pępek lub inne okolice jamy brzusznej.
 • Przepuklina powiększa się wraz z upływem czasu i nie leczy się samoistnie.

JAK MOŻNA ROZPOZNAĆ PRZEPUKLINĘ?

 • Głównym objawem przepukliny jest wybrzuszenie pod skórą. Czasami nie daje ona żadnych innych dolegliwości ale może powodować ból przy podnoszeniu ciężarów, przy kaszlu, podczas parcia na mocz lub stolec, podczas długiego stania lub siedzenia.
 • Odczuwane dolegliwości mogą być ostre lub przewlekłe nasilające się pod koniec dnia. Przedłużający się nasilony ból, zaczerwienie, nudności i wymioty mogą być objawami uwięźnięcia przepukliny. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z chirurgiem.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTANIA PRZEPUKLINY?

 • Miejsce po przebytej operacji jest potencjalnie miejscem w którym powłoki jamy brzusznej są osłabione. Przepuklina może powstać w tym miejscu z powodu dużego napięcia, procesu starzenia się, urazu lub infekcji. Przepuklina może pojawić się bezpośrednio po zabiegu operacyjnym lub wystąpić po wielu latach.
 • Każdy może zachorować na przepuklinę w każdym wieku. Prawdopodobieństwo powstania przepukliny zwiększa się wraz z wiekiem. Ryzyko wystąpienia przepukliny zwiększa przewlekły kaszel, zaparcia i problemy z oddawaniem moczu.

JAKIE SĄ ZALETY OPERACJI PRZEPUKLINY METODA LAPAROSKOPOWA?

Wyniki mogą się różnić w zależności od pacjenta i typu zabiegu. Zalety zabiegu laparoskopowego to:

 • Mniejszy ból pooperacyjny
 • Krótszy pobyt w szpitalu
 • Szybszy powrót do pracy
 • Szybszy powrót do nierealnej aktywności

CZY MOŻESZ BYĆ KANDYDATEM DO ZABIEGU LAPAROSKOPOWEGO?

Kwalifikacja do zabiegu laparoskopowego następuje po badaniu przeprowadzonym przez chirurga. Zabieg laparoskopowy może nie być metodą z wyboru u pacjentów którzy przebyli wcześniej wiele zabiegów chirurgicznych jamy brzusznej., w przypadku przepuklin zlokalizowanych w nietypowych miejscach lub miejscach gdzie dostęp laparoskopowy jest utrudniony.

JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE?

 • Większość operacji przepuklin wykonywana jest w trakcie jednodniowego pobytu w szpitalu, pacjent opuszcza szpital tego samego dnia lub następnego po zabiegu operacyjnym.
 • Przed zabiegiem operacyjnym wykonuje się badanie lekarskie, badanie krwi, RTG klatki piersiowej oraz EKG w zależności od wieku i zdrowia pacjenta.
 • Po zapoznaniu się korzyściami i ryzykiem zabiegu operacyjnego pacjent powinien podpisać zgodę na operację.
 • Chirurg może zalecić Ci przygotowanie/wyczyszczenie jelita przed zabiegiem. Polega to na zastosowaniu diety płynnej na kilka dni przed zabiegiem.
 • Zaleca się kąpiel pod prysznicem dzień przed zabiegiem operacyjnym.
 • Po północy w noc poprzedzającą operację należy nic nie pić i nie jeść. Jeżeli musisz zażyć leki zażyj je rano w dniu zabiegu i popij łykiem wody. Poinformuj o tym wcześniej Twojego chirurga.
 • Leki takie jak aspiryna, witamina E, leki przeciwzapalne, inne leki zaburzające krzepnięcie krwi powinny zostać odstawione kilka dni/ około tygodnia przed planowanym zabiegiem
 • Rzuć palenie i zorganizuj sobie opiekę jakiej będziesz potrzebował/a w domu po zabiegu operacyjnym.

JAK WYKONYWANY JEST ZABIEG OPERACYJNY?

Istnieje kilka metod leczenia przepukliny wentralnej

 • Stosowanie pasa przepuklinowego jest rzadko zalecane i zwykle nieefektywne.
 • Przepukliny wentralne nie zanikają same i mają tendencję do powiększania się w miarę upływu czasu.
 • Leczenie operacyjne jest metodą z wyboru i wykonywane jest 2 metodami
 1. Metoda tradycyjna polega na wykonaniu cięcia powłok brzucha. Cięcie przebiega przez bliznę pooperacyjną poprzez skórę i tkankę podskórną do przepukliny. Chirurg może naprawić ubytek poprzez proste zeszycie brzegów ubytku. Częściej w miejsce ubytku wszywa się syntetyczną siatkę co umożliwia pewne zamknięcie ubytku. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym ale w niektórych sytuacjach może być wykonany w znieczuleniu miejscowym z zastosowaniem dożylnych środków znieczulających lub w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Podczas rozmowy z anestezjologiem zostanie wybrany sposób znieczulenia najlepszy w Twoim przypadku.
 2. Druga metoda leczenia operacyjnego to operacja laparoskopowa. W tej metodzie przez cienką kaniulę wprowadza się laparoskop (urządzenie chirurgiczne z kamerą na końcu) który pozwala uwidocznić przepuklinę od „wewnątrz”. Przez inne małe cięcia wprowadza się narzędzia chirurgiczne które służą do preparowani tkanek i wprowadzenia sitaki chirurgicznej. Siata jest umieszczana pod przepukliną tak że pokrywa miejsce ubytku w powłokach jamy brzusznej. Siatka jest następnie przymocowywana do powłok brzucha specjalnymi chirurgicznym klamerkami lub szwami. Zabieg jest wykonywany przez 3-4 cięcia długości 0,5-1,5cm. Operacja jest zwykle wykonywana w znieczuleniu ogólnym.

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ W DNIU ZABIEGU?

 • Pacjent zgłasza się do szpitala rano w dniu zabiegu.
 • Przed zabiegiem do żyły zakładany jest wenflon przez który podaje się leki znieczulające. Czasami przed zabiegiem operacyjnym podawane są antybiotyki.
 • Po zabiegu pacjent jest przesyłany do oddziału pooperacyjnego do momentu ustąpienia działania leków znieczulających
 • Część pacjentów opuszcza szpital tego samego dnia po zabiegu, inni mogą pozostać w szpitalu do dnia następnego, zależy to od rozległości zabiegu i ogólnego stanu zdrowia.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU JEŻELI ZABIEG NIE MOŻE BYĆ WYKONANY/DOKOŃCZONY METODĄ LAPROSKOPOWĄ?

W niewielkiej grupie pacjentów zabieg laparoskopowy nie może być wykonany. Czynniki które zwiększają prawdopodobieństwo konwersji do zabiegu otwartego to: otyłość, zabiegi operacyjne jamy brzusznej w przeszłości, kłopoty z uwidocznieniem narządów jamy brzusznej, krwawienie podczas operacji.

Decyzja o zmianie metody operacji jest podejmowana przez chirurga przed lub w czasie zabiegu operacyjnego. Chirurg podejmując decyzje kieruje się bezpieczeństwem pacjenta. Konwersja do metody otwartej nie jest powikłaniem a jedynie zmianą metody zabiegu.

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ W OKRESIE POOPERACYJNYM?

 • Po powrocie do domu zaleca się ograniczoną aktywność ruchową. Twój chirurg określi jakie zajęcia możesz wykonywać, włączając podnoszenie niewielkich ciężarów i ćwiczenia fizyczne. Należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza
 • Dolegliwości po operacji są zwykle niewielkie, wymagają jedynie niewielkich dawek leków przeciwbólowych.
 • Jeżeli wystąpią gorączka, dreszcze, wymioty, kłopoty z oddawaniem moczu lub znaczny wyciek z któregokolwiek z cięć należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Jeżeli wystąpią przedłużające się dolegliwości bólowe należy poinformować o tym Twojego chirurga.
 • Większość pacjentów powraca do normalnej aktywności życiowej w krótkim okresie czasu. Należy do nich kąpiel pod prysznicem, prowadzenie samochodu, wchodzenie po schodach, podnoszenie niewielkich ciężarów, praca i kontakty seksualne.
 • Rzadko wystęuje guzek lub obrzęk w miejscu w miejscu po przepuklinie. Jest to rezultatem zbierania się płynu w miejscu po przepuklinie. Zmiany takie zanikają samoistnie lub mogą zostać nakłute i odessane strzykawką z igłą.
 • Pacjent powinien odbyć wizytę kontrolną w 2-3 tygodnie po zabiegu.

JAKIE SĄ MOŻLIWE POWIKŁANIA ZABIEGU OPERACYJNEGO?

 • Chociaż operacja laparoskopowa przepukliny jest uważna za zabieg bezpieczny, powikłania mogą wystąpić jak po każdym innym zabiegu chirurgicznym. Komplikacje podczas zabiegu mogą być uwarunkowane reakcją uboczną na działanie leków używanych do znieczulenia, krwawieniem, uszkodzeniem jelit lub innych narządów wewnętrznych. Jeżeli wystąpi infekcja może to wymagać usunięcia siatki. Do innych powikłań należą zapalenie płuc, choroba zatorowo-zakrzepowa, choroby układu krążenia. Do powikłań należy także nawrót przepukliny.
 • Odsetek nawrotów w obserwacji długofalowej nie jest jeszcze znany. Wczesne wyniki wykazują że skuteczność tej metody jest taka sama jak zabiegów klasycznych. Twój chirurg pomoże podjąć Ci decyzję o potrzebie i metodzie zabiegu operacyjnego.
 • Zawsze przed zabiegiem operacyjnym należy upewnić się że Twój chirurg ma odpowiednie kwalifikacje do wykonania zabiegu.

KIEDY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM?

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy wystąpi:

 • Gorączka powyżej 39 C
 • Krwawienie
 • Narastające wzdęcie brzucha
 • Ból który nie mija po zażyci leków przeciwbólowych
 • Nudności lub wymioty
 • Dreszcze
 • Przewlekły kaszel lub brak tchu
 • Ropna wydzielina z którejkolwiek z ran pooperacyjnych
 • Powiększające się zaczerwienienie wokół ran pooperacyjnych
 • Jeżeli nie możesz jeść lub pić

 


 

Brought to you by:

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES)
11300 West Olympic Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90064
Tel:
(310) 437-0544
Fax:
(310) 437-0585
E-Mail:
publications@sages.org
Revised:
March 1, 2004
This brochure is intended to provide a general overview of a surgery. It is not intended to serve as a substitute for professional medical care or a discussion between you and your surgeon about the need for a surgery. Specific recommendations may vary among health care professionals. If you have a question about your need for a surgery, your alternatives, billing or insurance coverage, or your surgeons training and experience, do not hesitate to ask your surgeon or his/her office staff about it. If you have questions about the operation or subsequent follow up, discuss them with your surgeon before or after the operation.
Reset A Lost Password