Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej

Rocznie w USA wykonuje się 90,000 operacji przepuklin pooperacyjnych. Większość z tych zabiegów wykonuje się metodami otwartymi. Zabiegi te można również wykonywać metodami laparoskopowymi. Nasza broszura pozwala zrozumieć co to jest przepuklina i na czym polega jej leczenie.

Operacja laparoskopowa przepukliny jest zabiegiem pozwalającym naprawić ubytek powłok jamy brzusznej wykonując tylko małe cięcia brzuszne. Laparoskop, instrument chirurgiczny z kamerą na końcu jest wprowadzany do jamy brzusznej i przekazuje obraz z jej wnętrza na ekran monitora. Materiał syntetyczny (siatka) jest używany do wypełnienia ubytku powłok brzucha.. Ten rodzaj zabiegu daje możliwość szybszego powrotu do pracy i normalnej aktywności życiowej.

CO TO JEST PRZEPUKLINA POOPERACYJNA?

  • Jest to przepuklina która zwykle pojawia się w miejscu rany po zabiegu wykonanym w przeszłości. Jest to miejsce w którym mięśnie jamy brzusznej są osłabione i może dojść do uwypuklenia lub powstania ubytku. Ciśnienie panujące w jamie brzusznej „wypycha” przez powstały ubytek narządy jamy brzusznej. Formuje się worek przepuklinowy budową przypominający balon. Do worka może przemieścić się fragment jelita lub inny narząd jamy brzusznej. Jeżeli dojdzie do uwięźnięcia zawartości w worku przepuklinowym może to stanowić bardzo poważny problem wymagający pilnego zabiegu operacyjnego..
  • Inną lokalizacją w której mogą powstawać przepukliny centralne jest pępek lub inne okolice jamy brzusznej.
  • Przepuklina powiększa się wraz z upływem czasu i nie leczy się samoistnie.

JAK MOŻNA ROZPOZNAĆ PRZEPUKLINĘ?

  • Głównym objawem przepukliny jest wybrzuszenie pod skórą. Czasami nie daje ona żadnych innych dolegliwości ale może powodować ból przy podnoszeniu ciężarów, przy kaszlu, podczas parcia na mocz lub stolec, podczas długiego stania lub siedzenia.
  • Odczuwane dolegliwości mogą być ostre lub przewlekłe nasilające się pod koniec dnia. Przedłużający się nasilony ból, zaczerwienie, nudności i wymioty mogą być objawami uwięźnięcia przepukliny. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z chirurgiem.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTANIA PRZEPUKLINY?

  • Miejsce po przebytej operacji jest potencjalnie miejscem w którym powłoki jamy brzusznej są osłabione. Przepuklina może powstać w tym miejscu z powodu dużego napięcia, procesu starzenia się, urazu lub infekcji. Przepuklina może pojawić się bezpośrednio po zabiegu operacyjnym lub wystąpić po wielu latach.
  • Każdy może zachorować na przepuklinę w każdym wieku. Prawdopodobieństwo powstania przepukliny zwiększa się wraz z wiekiem. Ryzyko wystąpienia przepukliny zwiększa przewlekły kaszel, zaparcia i problemy z oddawaniem moczu.

Keep reading...

Page 1 of 212

 

 

Brought to you by:

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES)
11300 West Olympic Blvd., Suite 600
Los Angeles, CA 90064
Tel:
(310) 437-0544
Fax:
(310) 437-0585
E-Mail:
publications@sages.org
Revised:
March 1, 2004
This brochure is intended to provide a general overview of a surgery. It is not intended to serve as a substitute for professional medical care or a discussion between you and your surgeon about the need for a surgery. Specific recommendations may vary among health care professionals. If you have a question about your need for a surgery, your alternatives, billing or insurance coverage, or your surgeons training and experience, do not hesitate to ask your surgeon or his/her office staff about it. If you have questions about the operation or subsequent follow up, discuss them with your surgeon before or after the operation.