Category: Patient Information (Polish)

Informacja dla Pacjenta: Operacja laparoskopowa przepukliny pooperacyjnej

Rocznie w USA wykonuje się 90,000 operacji przepuklin pooperacyjnych. Większość z tych zabiegów wykonuje się metodami otwartymi. Zabiegi te można również wykonywać metodami laparoskopowymi. Nasza broszura pozwala zrozumieć co to jest przepuklina i na czym polega jej leczenie. Operacja laparoskopowa przepukliny jest zabiegiem pozwalającym naprawić ubytek powłok jamy brzusznej wykonując tylko małe cięcia brzuszne. Laparoskop, […]

Informacja dla Pacjenta: Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego

Usunięcie pęcherzyka żółciowego jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych. Obecnie zabieg ten w większości przypadków wykonywany jest laparoskopowo. W terminologii medycznej operacja nazywana jest Cholecystektomią Laparoskopową. CO TO JEST PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY? Pęcherzyk żółciowy jest to narząd w kształcie gruszki leżący poniżej prawego płata wątroby. Jego główną funkcją jest gromadzenie i zagęszczanie żółci produkowanej przez wątrobę. […]

Informacja dla Pacjenta: Laparoskopowa Splenektomia

CO TO JEST ŚLEDZIONA Śledziona zlokalizowana jest w górnej lewej części jamy brzusznej. Jest to organ magazynujący krwinki czerwone, zawiera także „makrofagi” – szczególnego rodzaju krwinki białe, które uczestniczą w odpowiedzi organizmu na zakażenie. Śledziona jest ważną częścią układu odpornościowego; bierze udział w degradacji i usuwaniu starych i zniszczonych składników krwi. Śledziona ogrywa również ważną […]

Informacja dla Pacjenta: Laparoskopowa Resekcja Jelita Grubego

Tradycyjna chirurgia jelita grubego Każdego roku w USA wykonuje się ponad 600,000 resekcji jelita grubego. Zabieg chirurgiczny nie zawsze zapewnia wyleczenie choroby ale jest to najlepsza metoda leczenia chorób jelita grubego. Pacjenci poddani chirurgii jelita grubego często wymagają długiego okresu rekonwalescencji po tradycyjnym „otwartym” zabiegu, który jest bardzo inwazyjny. Zwykle wykonuje się duże cięcie powłok […]

Reset A Lost Password